Rólunk Szolgáltatásaink Aukciók Árverési feltételek Kapcsolat Regisztráció/Belépés
Menü
KosárKosár HUHU ENEN
nyil

KÜLSŐ - Árverési feltételek

KÜLSŐ - Árverési feltételek

Árverési feltételek:
 1. A Boda Fúzió Kft. az árverést, az árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi képviselő szervezi, rendezi és vezeti. Licitálni kizárólag név, telefonszám és email cím megadása után regisztrálva online lehet. A vevők a regisztrációval, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az árverési feltételeket magukra nézve kötelezően fogadják el. Regisztráció és licitálás a www.bodaofart.com weboldalon lehetséges.
 
 1. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban jelzett VÉDETT tárgy esetében a 2001. évi LXIV. tv-ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti.
 
 1. A Galéria mint kereskedelmi képviselő az árvereztető (megbízó) nevében és képviseletében, annak teljeskörű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére.
A Galéria fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő egyes tételek árverezését mellőzze.
 
Licitlépcső emelkedés
20.000 Ft alatt 1.000 Ft
20.000 Ft és 50.000 Ft között 2.000 Ft
50.000 Ft és 100.000 Ft között 5.000 Ft
100.000 Ft és 200.000 Ft között 10.000 Ft
200.000 Ft és 500.000 Ft között 20.000 Ft
500.000 Ft és 1.000.000 Ft között 50.000 Ft
1.000.000 Ft és 2.000.000 Ft között 100.000 Ft
2.000.000 Ft és 5.000.000 Ft között 200.000 Ft stb.
 
 1. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői díjat tartozik fizetni, közvetitői jutalék minden egyes tétel oldalán felvan tüntetve. A leütési ár és a közvetítői díj összege a vételár.
 
 1. A vevő vállalja, hogy a vételárat az aukciót követő 14 napban az árvereztető részére kifizeti. Ez történhet készpénzben vagy utalással. Erről személyesen emailben vagy telefonon egyeztetni kell az árvereztetővel a +36 1 784 58 52-as telefonszámon vagy a info@bodaofart.com email címen.
 
 1. A megvásárolt műveket a galériában lehet átvenni telefonos egyeztetés után (+36205190891 vagy +36 1 784 58 52). 
Amennyiben ez nem sikerül, úgy vevő köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a kereskedelmi képviselő nem felel a tárgy sérüléséért, és az árverést követő 15. naptól a vételárra számított havi 5% tárolási díjat számol fel. Amennyiben az árverési vevő az árverést követően felszólítás ellenére a megbízási tárgyat nem szállítja el, úgy ez esetben 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon értékesíti – a költségei levonását követően – a fennmaradt összeget pedig a vevő javára letétként őrzi.
 
 1. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik felet szerfelett magas vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson.
 
 1. Az árverés előtti kiállításon minden tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – az árverési tételek állapotáról és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincs helye, kivéve, ha a tárgy hamis – bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első kételytől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül felszólamlással élhet. A Galéria vállalja, hogy az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértő megállapítja, hogy nem eredeti.
 
 1. Az eladásra kerülő tárgyak kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg.
 
 1. Amennyiben az árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette a Galéria – a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. Kérjük, hogy vételi megbízásaikat az árverést megelőzően 24 órával eljuttatni szíveskedjenek. A vételi megbízás elfogadásához 20% előleg befizetése szükséges, amely sikertelen licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az előleg teljes összegét foglalónak kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlévő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverési vevők magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollévő árverési vevő az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja.
A jelenlegi online aukciónál hasonló funkciót tölt be a weboldalon az automata licit ügynök funkció, mellyel meg lehet adni az adott tételre szánt legmagasabb összeget.
 
 1. Lehetőség van telefonon keresztüli árverezésre is. Azonos összegű vételi megbízás esetén a korábban érkező vételi megbízást részesítjük előnyben.
 
 1. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesek csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihetők ki az országból.
 
 1. Az árverés végén az el nem kelt tárgyakat 10 napig meg lehet vásárolni, kikiáltási ár plusz jutalék áron.  Erre telefonon vagy email-ben van lehetőség az aukciót követő naptól.
 
Kontakt:

Kapcsolat

1111 Budapest, Bartók Béla 34.
(Gárdonyi tér)

Tel: 06 (1) 784 5852

Mobil: 06 (20) 519 0891

E-mail: href="mailto:moc!pont!trafoadob!kukac!ofni">moc!pont!trafoadob!kukac!ofni

Nyitva: H-P: 10:00 - 18:00

facebook instagram

Bank logo